October Filmfest 2020 is cancelled

Due to covid-19 and the uncertainty regarding indoor events with more than 50 participants, Film i Österbotten r.f. has decided to cancel this year’s October Filmfest at Ritz. We hope that the festival can return in the autumn of 2021 with an exciting selection of local films.

Årets film 2020, Lovsång till en åldrad väninna directed by Annika Åman, that would have premiered at the festival will be shown at a later date. The plan is to hold multiple screenings of the movie to make sure that everyone who wants to see it, can do so in a safe way. Discussions regarding distributing the movie in an alternative way are currently ongoing.


På grund av coronasituationen och osäkerheten kring inomhusevenemang med fler än 50 personer har Film i Österbotten r.f. beslutat att ställa in årets October Filmfest på Ritz. Föreningen hoppas att October Filmfest kan återvända hösten 2021 med ett spännande utbud av finlandssvenska filmer.

Årets film 2020, Lovsång till en åldrad väninna i regi av Annika Åman, som skulle ha premiär på festivalen kommer att visas vid ett senare tillfälle. Planen är att på sikt även hålla flera mindre visningar av filmen för att alla som vill, ska ha en möjlighet att se filmen på ett tryggt sätt. Diskussioner gällande alternativ distribuering hålls även för tillfället.