Vad är Årets Film?

Föreningen vill med Årets Film göra reklam för Österbottniskt filmarbete och också se till att kompetens hålls på en hög nivå. På samma gång skapar filmen nya nätverk då personer som kanske aldrig har jobbat tillsammans möts.

Föreningen upplever att en bidragande orsak till varför det görs så litet film på den halvproffsiga nivån beror på att tröskeln att anlita en producent och skaffa finansiärer är för hög. Därför vill föreningen bana väg för filmarbetarna och samla ihop resurserna för att sedan kunna erbjuda en grupp filmskapare teknik, utrymmen, driftsmedel och nya erfarenheter.