Om Film i Österbotten r.f.

Föreningen Film i Österbotten r.f. (FiÖ) vill garantera att det produceras österbottnisk film varje år! För att kunna skapa den här förutsättningen arrangerar föreningen October Filmfest, producerar projektet Årets film, är ett forum för de österbottniska filmarbetarna och är en länk till filmvärlden utanför Österbotten. Föreningen grundades år 2011.

Till styrelsen år 2018 hör: Sofia Sundholm (ordf.), Nicklas Nygård (kassör), Jakob Nylund (sekreterare), Erik Åhman och Christoffer Maid.

Kontakta oss på: filmiosterbotten[a]gmail.com